Global Executive Search och Online Searches

Det initiala steget för en rekrytering är, enligt CIP, essentiellt för att förstå kundens behov, affärsfokus och strategiska mål. Med utgångspunkt i den informationen är det möjligt att erbjuda maximalt värde genom att presentera kandidater som stämmer överens med kundens verksamhet och behov. CIP söker bästa möjliga lösning för den aktuella kunden, vilket innebär att hitta kandidater med kvalitet som även kan ge högsta, möjliga avkastning på investeringen.

Som kund till CIP blir man kontinuerligt uppdaterad kring uppdragets status och hur sökarbetet fortskrider. För sökprocessen används väl utvalda lokala, nationella och/eller internationella databaser för att uppnå maximal räckvidd. Våra primära geografiska verksamhetsområden är:

  • Sverige/Skandinavien
  • Europa
  • Ostasien
  • USA/Australien

När ett rekryteringskontrakt är skrivet förbereder CIP en företagspresentation, en jobbprofil samt en rollbeskrivning. Därefter börjar rekryteringsprocessen, vilket vanligtvis tar 6-8 veckor. Utvalda kandidater presenteras sedan för kund som får avgöra vilken av kandidaternas personliga egenskaper och personkemi som bäst passar ihop med kundens företagskultur och arbetsmiljö.

Rekryteringsuppdrag utförda av CIP anses slutförda först när den valda kandidaten har skrivit på överenskommelsen och kunden är helt nöjd. CIP erbjuder alltid sina kunder en 6 månaders garanti för sina rekryteringsuppdrag med fullständiga executive search privilegier; om kunden eller kandidaten inte är nöjd med placeringen, oavsett anledning, OCH anställningen upphör inom 6 månader från påskrivet anställningsavtal, kommer CIP erbjuda en ny rekryteringsprocess med nya kandidater utan extra kostnad.

Förutom CIPs full-service, standardprocess inom Executive Rekrytering erbjuder vi även Onlinesökning, vilket omfattar en databassökning efter kandidater. Denna reducerade sökform erbjuder inte samma omfattning vad gäller rekryteringprocess, service, djupintervjuer eller garanti som standardprocessen. En olinesökning är därför genomförd till en mycket lägre kostnad och föreslås när kundens största fokus ligger på begränsande av budget.

CIP är mer än nöjda med att kunna tillhandahålla kunden en skräddarsydd rekryteringsprocess som är helt anpassad efter specifika behov. Rekryternigen är inte slutförd förrän kunden är fullständigt nöjd.