Leadership Assessment

Att hitta målorienterade ledare med förmågan att leverera resultat är en viktig och avgörande del av CIPs service. Detta är särskilt användbart om man genomför en fullständig förändring i ledarskap och/eller när ett företag genomgår en omfattande förändring av verksamhetens riktning.

CIP hjälper till att identifiera verksamhetens styrkor både på individ- och gruppnivå för att säkerställa att framtida talang passar företagets kultur och strategi.

Målet med ledarskapsbedömningen är att vägleda kunden i sin väg att uppnå kortsiktiga, långsiktiga och övergripande strategiska mål; “rätt ledare på rätt plats i rätt tid”.

Ledarskasbedömningen innefattar en analysering och identifiering av dem individer inom företaget som är beredda att ”göra det lilla extra” och av dem som underpresterar.

CIP erbjuder kunderna vägledning vad gäller:

  • Företagsförvärv (M&A)
  • Företagsrekonstruktion
  • IPOs
  • Förändringar i ledarskap och/eller organization
  • Successionsplanering
  • Förnyelse eller förändring av företagets kärnvärden
  • Global expantion, internationell förberedelse

CIP:s ledarskapsbedömning är anpassad efter kundens behov av att matcha talanger med rätt position inom företaget. Denna funktion kan även användas som en årlig utvärdering av existerande ledarskap. Modellen tar hänsyn till visionär styrka, analytisk styrka, relationsförmåga och övergripande ledarskapsförmåga – grunden för ett starkt och lyckat ledarskap.