Second Opinion and Career Management

Second Opinion

CIP erbjuder Second Opinion för att ge kunden en professionell bedömning av en kandidat. CIPs Second Opinion kan användas antingen för interna rekryteringar eller för bedömning av externa kandidater som kunden har valt ut. Tjänsten är tids- och kostnadsbesparande genom att man inte genomgår en komplett rekryteringsprocess och visar tydligt om kunden överväger rätt saker vid egna rekryteringar.

Career Management

När en kund behöver säga upp en eller flera anställda och därför känner ett behov av att assistera den uppsagde i vägen till ett nytt arbete kan man använda sig av CIPs karriärsservice. Vi erbjuder den uppsagda personen professionell hjälp för dennes framtida arbetssökande. CIP skräddarsyr en lösning för varje individ och situation och erbjuder CV-hjälp i form av utvärdering, förbättring och översättning. Dessutom får varje person intervju-coaching och blir registrerad i CV-databasen.