Executive Search

Rekrytering på VD, Styrelse & ledningsgruppsnivå.

Du kan andas ut. Vi sätter din affär i fokus och kan med ”the CIP way of doing” garantera högsta kvalitet på kandidaterna, samt avlutat uppdrag inom åtta veckor.

01.

Uppstartsmöte.

Det första steget är alltid att förstå företagets behov, affärsfokus och strategiska mål.
Med utgångspunkt i den informationen kan vi erbjuda kandidater som stämmer helt överens med verksamhetens behov. Efter uppstartsmötet skapas en företags- och rollbeskrivning.

02.

Search.

I sökprocessen används väl utvalda lokala, nationella och/eller internationella databaser i kombination med det egna nätverket för att uppnå maximal räckvidd. Två hela veckor dedikeras åt din search.

03.

Intervjuer.

En seniorkonsult genomför intervjuer där vi använder oss av kompetensbaserad metodik. Vi utgår alltid från de krav och kompetenser som krävs för att lyckas i den tilltänkta rollen.

04.

Topp 5.

Fem veckor in i uppdraget presenteras Topp 5. Detta är de bästa kandidaterna på marknaden och här avgör du som kund vilka kandidater du vill träffa för en egen intervju.

05.

Kundintervju.

Kunden intervjuar utvalda kandidater, om det önskas genomförs intervjuerna i CIPs lokaler och vi kan även närvara på intervjuerna.

06.

Kvalitetskontroll & kontakt.

Efter genomförda kundintervjuer genomgår slutkandidaten ett personlighets- och kompetenstest och CIP tar referenser från minst tre källor. Vid bra testresultat och goda referenser är ni redo för kontraktsskrivning.

Kontakta oss för mer information

Vi träffar dig gärna för att berätta mer om våra tjänster och hur vi kan bidra till din framgång.