Management Assessment

  • Start
  • Management Assessment

Management Assessment

CIP:s ledarskapsbedömning är anpassad efter kundens behov av att matcha talanger med rätt position inom företaget och är särskilt användbar för ett företag i förändring:

Vår modell

CIPs modell tar hänsyn till visionär styrka, analytisk styrka, relationsförmåga och övergripande ledarskapsförmåga – grunden för ett starkt och lyckat ledarskap.

Vid avslutat uppdrag har de mest betydelsefulla nyckelpersonerna och/eller positionerna identifierats.

Kontakta oss för mer information

Vi träffar dig gärna för att berätta mer om våra tjänster och hur vi kan bidra till din framgång.